Persongalleriet   Politiet     Retten/Straffelov     Viden om             Kriminalsager        Undgå at blive offer      

Nyeste »

 

Hvorfor var der ingen ansatte der opdagede noget. En kort beskrivlse af topmedarbejderne i IT Factory

 

Baggers retsag og straf, og hvad så 

 

02. juli 2009

Læs om menneskerne omkring Stein Bagger og bliv forbavset:

Konen Anette Uttenthal

Ekskone Martine Bagger

Ven og HAer Brian      

                     Sandberg

Journalist Dorte Toft

Tidl. Ven Asger Jensby

Bekendt M. Ljungman

Direktør Bjarne Riis

 

Efter mindre smigrerende omtale af Stein Bagger, trækker Claus Riskjær sin udtalelse tilbage efter kommunikation med en HA'er 

 

Læs den spændende beretning om IT Factory's fald, og de sidste dage.

 

Hvordan snød Stein Bagger. Læs om leasing karrusellen

 

Læs om luksushotellet i Dubai, hvor Stein og hans kone holdte ferie med et vennepar.

 

Blandt en af de bedragede var Finn Nørbygaard, og han var ikke tilfreds med situationen.

 

Læs fakta om firmaet IT Factory, hvor hver eneste ansat fra direktør til fejedreng i gennemsnit tjente over en mio. årligt.

 

Læs om hvordan selv jyden Bjarne Riis blev bedraget af Stein Bagger.

 

Link til anmeldelser af de syv bøger, som handler om IT Factory sagen.

 

Mulig likvidering på Allan Vestergård

 

 

 

IT- Factory: Baggers retsag, straf og afsoning »

af Asger Møller 07. juli 2009

 

Efter at være efterlyst i ikke mindre end 187 lande gennem Interpol, tog Stein Bagger konsekvensen og meldte sig selv til politiet hos Los Angeles Police Departments Central Division i downtown Los Angeles, Californien den 6. december 2008. Denne politistation hører til det mindre pæne kvarter i L.A., og der foregår så meget kriminalitet i området, at selv Batman ville opgive. Bagger henvendte sig med ordene (oversat fra engelsk): ”Hallo, mit navn er Stein Bagger og jeg er en flygtning fra Danmark, som er efterlyst for svindel og bedrageri for milliarder kr.”

 

 

Stein Bagger mistænkt for at være psykisk syg

Politibetjenten, som Bagger henvendte sig til, har efterfølgende fortalt, at han var skeptisk, og at han i første omgang troede, at Bagger var psykisk syg. Betjenten blev dog overbevist af det dyre Rolex ur samt den dyre Armani habit. Det varede dog heller ikke længe før betjenten havde fået bekræftet, at Stein Bagger var efterlyst på internettet, og flere betjente blev straks sendt ud i forhallen for at iføre mistænkte håndjern.

 

Troede USA ville behandle ham bedre end i DK

Bagger har selv forklaret, at han henvendte sig til de amerikanske myndigheder, da han formodede, at han der ville modtage en retfærdig retssag i forhold til Danmark. Stein mente også, at de amerikanske myndigheder ville kunne dokumentere, at han havde udført bedrageriet efter pres fra udenlandske kriminelle, som truede Bagger selv. Dette er dog aldrig blevet dokumenteret, og formodentlig er det Baggers forsøg på at retfærdiggøre hans ulovlige handlinger. Det varede heller ikke ret lang tid før Stein Bagger ønskede at blive udleveret til Danmark, da han formodentlig havde indset, at de amerikanske fængsler absolut ikke var venlige for ham og Danmark måske var bdre alligevel.

 

Straf for interviews

 I tiden hvor Stein Bagger sad varetægtsfængslet blev han afhørt af det amerikanske FBI, som dels ville hjælpe deres danske kollegaer, men i lige så høj grad ville sikre sig, at Bagger ikke havde begået kriminalitet på amerikansk muld. Til en start sad Bagger fængslet i Metropolitan Detention Centre, hvorefter han blev overflyttet til Santa Ana City Jail, hvorfra han blev overflyttet til Mira Loma Detention Centre. Hvorfor at Stein Bagger er blevet overflyttet til mere og mere lukkede fængsler, er der ingen officiel forklaring på, men det tænkes, at overflytningen er en gestus til dansk politi, da Bagger næsten 100% sikkert ikke ville modarbejde en flytning fra det hårde og lukkede Mira Loma fængsel. Det kan dog også skyldes, at det amerikanske fængselssystem er noget mere åbent rent kommunikationsmæssigt, hvor danske varetægtsfanger normalt vil sidde uden adgang il tlf., og deres breve og begrænsede besøg er under kontrol. Ved at flytte Stein Bagger til en mere lukket fængselsfacilitet, ville adgangen til omverdenen også blive mere begrænset. Et andet gæt kunne være, at overflytningen var en sanktion, da Bagger havde medvirket i en artikel i Ekstra Bladet, selvom det danske politi endnu ikke havde haft mulighed for at afhøre Bagger.

 

 

 

Sad i et berygtet og farligt bande fængsel

Mira Loma detention Centre er ellers et højsikkerheds fængsels med 5.000 indsatte, som ligger 80 km nord på kortet fra Los Angeles. I fængslet eksisterer der forskellige bander, som kæmper om fængslets områder – en kamp om liv eller død, da fængslet oprindelig er bygget til 2500 indsatte, og selvfølgelig giver den ekstreme udnyttelse af fængslet problemer, som optøjer, vold, voldtægter og mord og tåregas, elektriske stød og hårde tæsk er hverdag, hvis fangerne ikke lystrer. Stein Bagger var dog heldig at blive indsat på en speciel afdeling, som er beregnet til ulovlige indvandrer, som skal udvises fra USA, og den 16. december 2008 blev han med rutefly fløjet til Kastrup i Danmark med følgeskab af 2 ICE folk (Immigration and Customs Enforcement).

 

Ingen telefon, breve blev læst og en times overvåget besøg

I Kastrup lufthavn blev Stein Bagger modtaget af det danske bagmandspoliti, hvorefter han straks blev transporteret til Lyngby ret, hvor Stein Bagger indrømmede sin skyld og blev varetægtsfængslet for 4 uger og isoleret for 14 dage, hvilket dog kun blev til en lang uges tid, da Stein Bagger medvirkede til at hjælpe politiet med at optrevle sagen fra sin celle, og politiet mente dermed ikke, at isolationen fortsat var nødvendig. Bagger fortalte endda om en medskyldig, som var svenskeren Michael Ljungman., som skulle være ejer af flere af de fiktive virksomheder og kunder. Under isolationsfængslingen havde Stein Bagger ikke ret til at omgås andre indsatte eller til at bruge telefon. Stein Bagger kunne dog sende breve, men de skulle gennem censuren, som var politiet, og hvis der var sætninger eller ord, som politiet fandt mistænkelige eller som omhandlede sagen, vil brevet ikke blive fremsendt. Stein Bagger havde også ret til besøg af en times varighed en gang om ugen, men også her var der en politimand til stede.

 

Tæv på gårdtur

Da Stein Baggers isolation bliver ophævet, har han fortsat breve- og besøgskontrol, men endelig får han lov til at snakke med sine naboer i cellerne omkring ham, hvis han vælger at gå på gårdtur, hvilket er af en times varighed, og det eneste tidspunkt, hvor det er muligt at komme lidt ud af cellen og socialisere med andre end sig selv. Allerede første dag den 23. december 2008, hvor Stein Baggers isolation blev ophævet, benyttede han sig af muligheden for lidt socialt samvær, men til alles undren bliver han på gårdturen slået ned af en albue, som sad på en 22 årig knægt, og Stein Bagger må sys med tre sting over sit øje. Baggrunden for overfaldet var formentlig misundelse, og gerningsmanden har senere påstået, at det var et uheld, men blev selvfølgelig alligevel dømt sammen med øvrige voldsforhold.

 

Frivillig isolation efter overfald på Bagger

Stein Bagger vælger i en kortere periode efter denne episode at være frivillig isoleret, men snart er han atter talende sammen med andre indsatte. Baggers varetægtsfængsling blev dog forlænget igen og igen, indtil han endelig modtager sin dom i juni 2009. I alt denne tid frem til dommen, er retten lukket for pressen, og det er gætterier, hvad der foregår bag rettens lukkede døre. Under varetægtsfængslingen, som varer lidt længere end  ½ år, medvirker Stein Bagger til at hjælpe bagmandspolitiet med at opklare sagen, og han bruger i alt 1050 timer til at hjælpe, men den 10. juni 2009 begynder første dag i retten, og allerede den 12. juni 2009 vil sagen være forbi. Tiden som varetægtsarrestant er snart forbi for Stein Bagger.  

 

Svindel for 972 mio. kr var bankens skyld

Første dag i retten skulle der tages stilling til 61 anklager imod Stein Bagger, som for sit eget vedkommende indrømmede bedrageri og svindel for 972 mio. kr. Da der var tale om en tilståelsessag var der kun en dommer, hvilken var Søren Holm Seerup, mens forsvarer Lars Kjelds skulle forsvare Stein Bagger og sikre ham den mindst mulig dom gennem formildende omstændigheder – fx at Bagger havde svindlet pga. trusler, at Bagger er et godt familiemenneske osv. På den anden side var anklager Per Justesen, som skulle sikre den anklagede en dom på længst mulig tid. Stein Bagger indrømmer alle 61 anklager imod ham, hvorunder han blandt andet har forfalsket underskrifterne for bestyrelsesformanden for IT Factory (Asger Jensby), Økonomichefen i IT Factory (Jeanette orentzen) og statsautoriseret revisor (Thomas Riis). Stein Baggers forsvar var bygget på anklager mod især Danske Bank, som Bagger mener, havde handlet uforsvarligt med hensyn til at låne penge ud til ham, da de ikke kontrollerede om hans projekter holdte vand. Stein Bagger forklarer også, at banken nærmest kastede penge efter ham, og mellem linierne fik han det til at lyde, som om det var bankens egen skyld, at den blev snydt. 

 

50 mio. kr. konfiskeret

Da der var diskussion om, hvor mange penge Stein Bagger skulle have konfiskeret, og da anklager Per Justesen mente 220 mio. og forsvarer Lars Kjeldsen mente 43,5 mio., måtte spørgsmålet afgøres af dommeren, som mente, at penge som hverken var tilgået Bagger eller IT Factory skulle Stein Bagger ikke hæfte for, og konfiskationen lød derfor på 50 mio. kr. Ekskonen Marianne Bagger fik også konfiskeret penge – helt præcis en mio., som hun havde modtaget fra sin tidligere mand i forbindelse med svindel på 50 mio.kr. Stein Bagger bedyrer dog, at hun var uvidende og uskyldig. Stein Bagger nuværende kone Anette Uttenthal fik konfiskeret smykker, Rolex ur, dyrt guld tennis ur, selvom det var under højlydte protester. (se evt. alle konfiskationer på kosterlisten i anklageskriftet)

 

Stein Bagger knækkede strafferammen

Normalt går straffeloven for bedrageri og svindel til 8 år, men da anklageren Per Justesen forklarede, at der var blevet svindlet for 972 mio. kr., hvoraf der var forsvundet 735 mio. kr., gjorde han det klart, at der er tale om den største bedragerisag i Danmark, og anklageren mente dermed, at straffelovens §88 kunne tages i brug. Dette er en paragraf som kan udvide strafferammen med halvdelen af maximum i grove lovovertrædelser. Strafferammen for bedrageri og svindel vil hermed gå til 12 år (8 år + halvdelen (4 år = 12 år). Hverken forsvarer eller dommer bestred, at paragraf 88 kunne komme i brug, og anklageren talte for, at Stein Bagger skulle have en dom på ikke mindre end 8 – 12 år. Forsvarer Lars Kjeldsen talte om bankernes lemfældighed, hvorved de havde kastet penge efter Stein Bagger, han fortalte om, at Stein Bagger handlede på egen fod, hvilket er en formildende omstændighed, frem for at lave kriminalitet i forening med flere og selvfølgelig lagde han stor vægt på Stein Baggers samarbejdsvilje overfor politiet, og alt i alt mente han, at Stein Bagger ikke skulle straffes med mere end højst 6 års fængsel.

 

Stein Bagger er en fri mandi juni 2013

3. og afgørende dag var fredag den 12. juni 2009 , hvor dommen offentliggjordes kl. 18.00, og dommeren idømte Stein Bagger 7 års fængsel. Der er især lagt vægt på Bagger velvilje overfor politiet og hans hjælp. Eksperter i strafferet mener, at denne dom er rimelig. Stein Bagger blev samtidig forbudt at drive virksomhed i Danmark i fremtiden. Hverken Bagger eller anklageren ankede, og i fængslerne er det praksis med prøveløsladelse efter 2/3, hvilket i Baggers tilfælde vil betyde, at han kan være en fri mand i juni 2013.

 

Måske orlov i begyndelsen af 2010

Hvornår Stein Bagger kan komme på sin første orlov afhænger af, om hans afsoning starter i åbent eller lukket fængsel. I normale tilfælde bliver økonomisk straffede personer overført til åbne fængsler, men omvendt siger cirkulæret, at straffede personer med domme over 5 år tilbage skal begynde deres afsoning i et lukket fængsel. Mulighederne for aktiviteter afhænger i stor grad også af afsoningsstedet, men kun i et åbent fængsel vil Bagger få mulighed for internet og computer på cellen, mens der i alle tilfælde vil være telefon på gangen og træningsrum. Stein Baggers mulighed for uddannelse er begrænsede, hvis han ønsker mere end 9. klasse, men selvfølgelig kan det lade sig gøre, hvis han magter at være selvstuderende. I et lukket fængsel vil Stein Bagger kunne søge orlov, når han har siddet 1/3 af de 7 år, hvilket vil være omkring marts 2011. Hvis Stein Bagger skulle få lov til at begynde sin afsoning i et åbent fængsel kan han allerede komme på orlov efter at have siddet 1/6 af sin dom, og så kan han ses i friheden fra januar/februar 2010.

 

God fornøjelse, det er garanteret fængslende, interessant og lærerigt at lure på siderne her.

 

Du er meget velkommen til at lægge en kommentar i vores blogs til de nyeste artikler eller en hilsen/ide/forslag/ros/ris på blogen her

Personkredsen »

 

 

Læs om Danmarks mest berømte mand og hans opvækst, og hvordan  smeden narrede toppen af dansk erhvervsliv og blev ansat som direktør    Stein Bagger

 

 

Læs om konen til Stein Bagger Anette Uttenthal, som selvom hun nægter alt kendskab til Baggers svindel, kort før Baggers flugt søgte om adskilt økonomi.

 

Læs  om vennen, bodyguarden og HAeren Brian Sandberg

 

Læs om bestyrelses-formand i IT Factory Asger Jensby. En såkaldt ærlig mand hvis facade er krakeleret efter sagen.

 

Læs om journalist Dorte Toft som aldrig gav op, men lyttede til sit instinkt, som sagde, at der var noget galt i IT Factory.

 

Læs om smykkedesigner og ekskonen Martina Bagger.

 

Læs om den svenske dømte svindler Michael Ljungman.

 

knowncrimes.dk © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use